Documenten

DOCUMENTEN

Demande d'adhésion en tant que (ex-)paracommando pour rejoindre le Vriendenkring Paracommando Regionale Limburg
Votre adhésion devient active après approbation du Directoire et paiement

Aanvraag tot lidmaatschap als (ex-)paracommando om toe te treden tot de Vriendenkring Paracommando Regionale Limburg

Uw lidmaatschap wordt na goedkeuring van het Dagelijks Bestuur en betaling actief.

Privacy verklaring

Paracommando Vriendenkring, Regionale Limburg, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacy verklaring.

Voorwaarden tot het bekomen van een Medaille van Verdienste bij de A.N.P.C.V.

Document aanvraag tot het bekomen van een Medaille van Verdienste bij de A.N.P.C.V.

Volledig ingevuld indienen bij het Dagelijks Bestuur Regionale Limburg. 

Document voor personen of bedrijven die onze club via een publicatie in ons clubblad "Green On" sponsoren voor de duur van één jaar of drie publicaties van ons clubblad.

Routebeschrijving naar clublokaal Paracommando Vriendenkring Regionale Limburg

Informatie en aansluiting bij het Pegasus museum.

Attest in te vullen door uw huisarts voor aanvraag om te gaan klimmen (MLD) of springen (Schaffen, ballon) georganiseerd door de A.N.P.C.V.

Dit medisch doktersattest binnenbrengen samen met uw rijksregisternummer, EID kaartnummer geboortedatum bij het Dagelijks Bestuur.