Bestuur en Medewerkers

Bestuursleden en medewerkers A.N.P.C.V. Regionale Limburg

Regionaal Uitvoerend Comité

    Voorzitter

Eric Coenen

0498/58 14 03

 Secretaris

Patrick Knuts

0483/27 94 19 

 Penningmeester

Giovanni Rendace

 0477/70 59 04

 

Regionale Verantwoordelijken en Beheerders

Ondervoorzitter

Robert Cleeren

0489/00 91 69

 PR Verantwoordelijke

Frank Smits

 0498/21 04 66

 

 Commissaris

Roger Knevels

0494/75 13 94 

 Materiaalmeester

vacant

 ****/** ** ** 

 Barman

Patrick Knuts

0483/27 94 19 

Regionale Medewerkers

 Vaandeldrager

Salvatori Nastasi

 0478/83 99 71 

 Verantwoordelijke

Red & Green Limburg

Jan Schoofs

 0494/41 38 54 

 Verantwoordelijke

Red & Green

Limburg

Benny Rogmans

0475/39 10 66 

    Website & Clubblad

Eric Coenen

0498/58 14 03