Lid worden

Aanvraag tot lidmaatschap

para-commando vriendenkring

 
 
 
 
 
Nederlands
Français
English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja / Oui
Neen / Non
 
 
 
 
 
Ja / Oui
Neen / Non
 
Ja / Oui
Neen / Non
 
Ja / Oui
Neen / Non
 
Digitaal te ontvangen / Recevoir numériquement
Als boekje te ontvangen / A recevoir sous forme de livret
 
sociale en andere media (TV, krant, facebook, twitter, website, ....)
een lid van de vriendenkring
een bevriende para-commando
via een zoekmachine op internet
A.N.P.C.V. Nationaal
nog een andere weg....
 
 
 
 

Beste para-commando.

Cher para-commando.


Indien u wenst toe te treden tot onze vriendenkring, gelieve volgende stappen te volgen; 

Si vous souhaitez rejoindre notre cercle d'amis, veuillez suivre les étapes suivantes;


- Stap 1 : - Vul het document op deze website zo volledig mogelijk in en "verstuur".

               - Stuur een recente foto naar info@paracommandolimburg.be zodat wij deze op uw aanvraag plaatsen.

               - Remplissez le plus complètement possible le document sur ce site et «verstuur».
               - Envoyez une photo récente à info@paracommandolimburg.be afin que nous puissions la placer sur votre demande.


- Stap 2: - U ontvangt van ons een e-mail indien uw lidmaatschap door het Bestuur wordt aanvaardt met hierop het bedrag dat                    u op onze clubrekening dient te storten. Zie de tarieven hieronder.

              - Vous recevrez un e-mail de notre part si votre adhésion est acceptée par le Conseil d'Administration avec le montant                    que vous devez déposer sur notre compte de club. Voir les tarifs ci-dessous.


- Stap 3: - Na ontvangst van uw betaling wordt u via de post uw lidkaart toegestuurd op uw adres.

              - Uw betaling geldt als aanvaarding van ons clubreglement.

              - Après réception de votre paiement, votre carte de membre sera envoyée à votre adresse par courrier.
              - Votre paiement constitue l'acceptation du règlement de notre Amicale.Daarna heten wij u hartelijk welkom in ons midden en kijken al uit naar onze eerste kennismaking in ons clublokaal.

Ensuite, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous et nous nous réjouissons de notre première réunion dans notre salle du club.Namens het Bestuur

Au nom du conseilEric Coenen

Voorzitter - Président

Bijdrage lidgeld;

- Para-commando's anciens en actieven : € 20,-

- Sympathisant : € 20,-

- Leden in het buitenland : € 20,-

- Afgezwaaide para-commando's: 1 jaar gratis


Cotisation d'adhésion;

- Para-commandes anciennes et actives: 20 €, -

- Sympathisant: 20 €, -

- Membres à l'étranger: 20 €, -

- Commandes Para retirées: 1 an gratuit

Het lidgeld omvat;

- Bijdrage aan Regionale Limburg

- Bijdrage aan het Nationaal Bestuur

- Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

- Abonnement clubblad Green On (3 uitgaven/jaar)

- Abonnement Nationaal clubblad para-commando


Les frais d'adhésion comprennent;

- Contribution au Regionale Limburg

- Contribution à l'administration Nationale

- Assurance responsabilité civile

- Abonnement au magazine Club Green On (3 numéros/an)

- Abonnement au magazine National magazine para-commando